คะแนนเรทติ้ง
ความน่าเชื่อถือ

ครบทุกรส ความบันเทิง

ผู้สร้างสีสันให้ชีวิต

ข้อมูลติดต่อ

linkext.php?linkid=508

ดูฟรี TV 24 ชม.

linkext.php?linkid=4167

สด วัวชน/ไก่ชน ตรง

linkext.php?linkid=4057

ดูระดับน้ำ / ถนน เมืองคอน 24 ชม

linkext.php?linkid=5793

โทรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน

linkext.php?linkid=505

เฟสหลัก น้าเด่น

linkext.php?linkid=4180

กลุ่ม line น้าเด่น

linkext.php?linkid=509

ช่องยูทูป น้าเด่น

linkext.php?linkid=4058

ส่งต่อ APP Naden

สาระ บันเทิง เชิงสร้างสรรค์ - บริษัท ครูเชาว์โชว์ จำกัด ๐๘๙-๔๗๔๐๑๑๑

ข้อมูลติดต่อ

กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของประชาชน - วิสัยทัศน์ : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต - วิสัยทัศน์ : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนแห่งความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น - จัดการศึกษาระดับ ม.ต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เสริมภาษาญี่ปุ่น+อังกฤษ บูรณาการศาสตร์พระราชา บริหารจัดการสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมเรียนต่อ ม.ปลาย ประเทศญี่ปุ่นและโรงเรียนยอดนิยมในประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ